สถิติ
เปิดเมื่อ29/04/2012
อัพเดท27/07/2021
ผู้เข้าชม98338
แสดงหน้า131649
สินค้า
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

สินค้า

ดอยอินทนนท์-วัดร่องขุ่น-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน
 

  •       
    

    

  • โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน

  •  
  •                                                                             
  •  
  • วันแรก:           ดอยอินทนนท์.........จุดสูงสุดของประเทศไทย  • Image result for ยอดดอยอินทนนท์   Image result for ดอยอินทนนท์
  • Image result for โครงการหลวงดอยอินทนนท์   Image result for หมู่บ้านชาวเขาตลาดชาวเขาดอยอินทนนท์
  • Image result for น้ำตกวชิรธารดอยอินทนนท์   Image result for น้ำตกสิริธารดอยอินทนนท์


    
  • 08.00 น.     รับท่านที่สนามบินเชียงใหม่, โรงแรม หรือที่นัดหมาย  และเดินทางสู่ดอยอินทนนท์
   10.00 น.     ขึ้นจุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย ชมดอกกุหลาบพันปี จากนั้นเดินศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ
   11.00 น.     แวะชมพระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
   12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่โครงการหลวง (อาหารไทยเซ็ทเมนู)
   13.00 น.     เที่ยวชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และซื้อผักสด ผลไม้ ที่หมู่บ้านชาวเขา ตลาดชาวเขา
   14.00 น.     แวะชมความสวยงามของ น้ำตกวชิรธาร และน้ำตกสิริธาร             
  • 17.00 น.     เข้าเช็คอินที่โรงแรมในระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  • 19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ ที่มีอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ พร้อมกับชมการแสดงการฟ้อนรำในแบบล้านนาโบราณและประยุกต์ (ขันโตกที่ ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม จัดเป็นที่ๆ ดีที่สุดในภาคเหนือ) 
  • 21.30 น.     กลับที่พัก  สิ้นสุดกิจกรรมยามค่ำคืน.... ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  •                                                                   
   •                                                     
   •  
    วันที่สอง:           ปเชียงรายกันนะ..... 
   •  
   •  
   •           
   •           
   •            

   •  
     
   • 06.00 น.     อรุณสวัสดิ์ ตื่นรับอรุณยามเช้ากับบรรยากาศอันสดใส บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก / พร้อมเช็คเอ้าท์
   • 07.00 น.     ออกเดินทางสู่ทิศเหนือของเชียงใหม่ สู่ จ. เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม
   • 09.00 น.     แวะที่ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะสนุกกับการต้มไข่ในบ่อน้ำร้อนธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที
   • 10.30 น.     นมัสการวัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ศิลปะอันประณีตงดงาม สร้างสรรค์โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจก และจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ เหมือนสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้
   • 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารไอยราที่สามเหลี่ยมทองคำ (อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ ไทย-ลาว-พม่า)
   • 13.00 น.     เดินทางเยี่ยมชมสามเหลี่ยมทองคำ อดีตแหล่งค้าขายยาเสพติดข้ามประเทศระหว่าง พม่า – ไทย – ลาว จากจุดนี้เราจะนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง สู่ประเทศลาว เลือกซื้อของฝากราคาถูกมากมาย ที่ตลาดดอนซาว (ไม่ต้องทำวีซ่า)
   • 16.00 น.     นำท่านสู่เหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และข้ามสู่ชายแดนพม่า ที่ อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่ท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาถูก ในจำนวนที่จำกัดไว้ และหลังจากข้ามสู่ฝั่งไทย นำท่านขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยเวา ที่ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และเมืองแม่สายฝั่งไทย
   • 17.30 น.     เข้าเช็คอินที่โรงแรมในระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   • 18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ 
   • 20.00 น.     สิ้นสุดกิจกรรมยามค่ำคืน.... ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 •  
 •  
 •  
 • วันที่สาม:        ดอยตุง........>>ดอยแม่สลอง

 
 •    
 •    
 •       
  •  
    
  • 07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก / พร้อมเช็คเอ้าท์
  • 08.00 น.     นำท่านขึ้นดอยที่ดอยตุง เดินชมพระตำหนักสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย และเดินรอบๆ สวนแม่ฟ้าหลวงที่ปลูกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ ซึ่งบางต้นนั้นหาดูได้ยาก สวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และหลังจากนั้นเข้าชมหอพระราชประวัติสมเด็จย่า ศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
  • 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 น.     ออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง และเราจะแวะที่โรงงานใบชาที่ขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง ชมสวนชาที่กว้างใหญ่ ที่ครอบคลุมดอยหลายๆ ลูก พร้อมชิมชาที่ดีที่สุดในประเทศไทย อาทิ ชาชิงชิง ชาอู่หลง ชาโสม ชาเขียว และสักการะสุสานนายพลต้วน ผู้นำกองพล 93 กอบกู้เอกราชกับชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน
  • 15.00 น.     เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (หรือสนามบินเชียงราย)
  • 18.00 น.     นำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ (หรือสนามบินเชียงราย) เพื่อเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ
  •  

  •  

    

   ราคาท่านละ  4,000  บาท  ( 8 ท่าน ขึ้นไป )
   6-7 ท่าน ราคาท่านละ 5,000 บาท
   4-5 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท
   2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,000 บาท

 •  
 •  
 • หมายเหตุ:  ราคานี้ เราทำแบบ Private Tour เฉพาะในกลุ่มของท่าน (ไม่ต้องไปรวมกับท่านอื่น)
  •  
  •  
  •  
  • ราคานี้ รวม:

  • 1.  รถตู้รุ่นใหม่ D4D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ รวมน้ำมันตลอดทริป (จำนวนคนน้อยอาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่งหรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง)
  • 2.  ตั๋วเข้าชมดอยอินทนนท์ ทุกจุด
  • 3.  อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ
  • 4.  อาหารขันโตกศูนย์วัฒนธรรม และชมการแสดง
  • 5.  โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงใหม่) 1 คืน
  • 6.  เรือหางยาว (สามเหลี่ยมทองคำ)
  • 7.  ค่าธรรมเนียมขึ้นฝั่งลาว
  • 8.  อาหารเย็น ในตัวเมืองเชียงราย หรือ แม่สาย (แล้วแต่โรงแรมที่ไปพัก)
  • 9.  โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงราย) 1 คืน หรือ โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (แม่สาย) 1 คืน (ลูกค้าสามารถเลือกได้) 
  • 10. ค่าธรรมเนียม เข้าเที่ยวชมดอยตุง (พระตำหนักสมเด็จย่า, สวนแม่ฟ้าหลวง, หอพระราชประวัติสมเด็จย่า)
  • 11. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าทุกท่าน (สูงสุด 1,000,000 บาท) 


 •  
  ถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ   
  • ติดต่อได้ที่ คุณตี๋ โทรศัพท์ 0816039997
  • e-mail: chiangmaiteetour@hotmail.com
  • ID Line: teetour

  •  
  •  
  •  
  • เชียงใหม่ ที ทัวร์ (ใบอนุญาตเลขที่ 23/02333) 
  •  
  •  
  • สำนักงาน ตั้งอยู่ใน โรงแรม รอยัล เพนนินซูลา และ โรงแรม รอยัล พรรณราย เชียงใหม่
  •  

  เว็ปไซต์ http://www.chiangmaiteetour.com


   
  • สิ่งที่ควรนำติดตัว
    

   -  รองเท้าสวมใส่สบาย
   -  หมวก และอุปกรณ์กันแดด, ครีมทาผิวกันแดด
   -  ยาประจำตัว
   -  เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
   -  กล้องถ่ายรูป

  •